Działalność Studenckiego Koła Naukowego przy ZHiA

Wstęp

Nasze koło od lat skupia studentów zainteresowanych szeroko rozumianą kardiologią interwencyjną. Badania przeprowadzane przez członków Koła prezentowane były na szeregu konferencjach studenckich. Poniżej zapoznać się można z wykazem autorów i tytułów ich prac.

Wykaz prac członków Koła za lata 2004-2008

Rok 2004

 1. Barbara Zawiślak, Hanna Dziedzic, Andrzej Silczuk, Urszula Lenk, Wojciech Suślik: "The Severe Acute Respiratory Syndrome; a review"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwiecień 2004
 2. Hanna Dziedzic, Jakub Podolec, Urszula Lenk, Bartosz Grzymała-Lubański, Wojciech Suślik: " The effects of chest pain to coronary intervention time on ventricular arrhythmias"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwiecień 2004
 3. Rafał Hładij, Urszula Lenk, Hanna Dziedzic, Jakub Podolec, Andrzej Silczuk, Jadwiga Żmudka, Wojciech Suślik, Bartosz Grzymała-Lubański: "Mechanisms and management coronary restenosis- review"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwiecień 2004
 4. Michał Swolkień, Paweł Sendur, Michał Cul: "Czas trwania choroby niedokrwiennej serca a wyniki leczenia ostrego zawału mięśnia sercowego metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwiecień 2004
 5. Wociech Suślik, Urszula Lenk, Hanna Dziedzic, Rafał Hładij, Andrzej Silczuk, Jadwiga Żmudka, Bartosz Grzymała-Lubański, Barbara Zawiślak: "Patient care before and after Percutaneous Coronary Antery Interventions: a review"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwiecień 2004
 6. Bartosz Grzymała-Lubański, Urszula Lenk, Hanna Dziedzic, Jakub Podolec, Jadwiga Żmudka, Rafał Hładij, Wociech Suślik, Barbara Zawiślak: "Pericarditis; an overview"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwiecień 2004
 7. Urszula Lenk, Bartosz Grzymała-Lubański, Hanna Dziedzic, Jakub Podolec, Jadwiga Żmudka, Andrzej Silczuk, Wociech Suślik, Rafał Hładij: "Effect of baseline potassium level on cardiac events in patients with acute myocardial infarction: in hospital evaluation"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwiecień 2004
 8. Andrzej Silczuk, Urszula Lenk, Hanna Dziedzic, Jadwiga Żmudka, Rafał Hładij, Bartosz Grzymała-Lubański, Wociech Suślik, Jakub Podolec: "Symptoms of depression after acute myocaridal infarction: in hospital evaluation"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwiecień 2004
 9. Jadwiga Żmudka, Hanna Dziedzic, Urszula Lenk, Wociech Suślik, Rafał Hładij, Bartosz Grzymała-Lubański: "Hibernating myocardium: a review"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwiecień 2004
 10. Hanna Dziedzic, Urszula Lenk, Andrzej Silczuk, Jadwiga Żmudka, Wociech Suślik: "ST-Segment Elevation in Conditions Other than Acute Myocardial Infarction: a review"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwiecień 2004
 11. Andrzej Silczuk, Hanna Dziedzic, Urszula Lenk, Jadwiga Żmudka, Jakub Podolec, Wociech Suślik, Rafał Hładij, Bartosz Grzymała-Lubański: "Coronary artery disease and depression: a literature review"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwiecień 2004

Rok 2005

 1. Alexander Kassianos, Krzysztof Nycz, Konrad Polański, Jakub Podolec: "Left Anterior Decending coronary artery dissection presenting as an anterior myocardial infarction after Blunt Chest Trauma. A case report"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 21-23 kwiecień 2005
 2. Paweł Sendur, Michał Swolkień, Wojciech Suślik, Hanna Dziedzic, Jakub Podolec: "Wpływ przezskórnej rewaskularyzacji na przeżywalność pacjentów z wstrząsem kardiogennym w przebiegu ostrego zawału mięśnia sercowego"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 21-23 kwiecień 2005

Rok 2006

 1. Michał Cul, Wojciech Suślik, Paweł Sendur: "Czynniki ryzyka i przyczyny zgonu w obserwacji odległej w populacji pacjentów po pierwotnej angioplastyce wieńcowej w zawale z uniesieniem odcinka ST (STEMI)"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 6-8 kwiecień 2006
 2. Wociech Suślik, Michał Cul, Paweł Sendur: "Endogenny potencjał regeneracyjny pozawałowego mięśnai sercowego"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 6-8 kwiecień 2006
 3. Bartosz Grzymała-Lubański, Krzysztof Nycz: "Struktura wieku i płci na przestrzeni lat 1997-1998 i 2000-2005 pacjentów przyjętych do Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii IK CMUJ clem wykonania diagnostyki inwazyjnej i zabiegów rewaskularyzacyjnych w chorobie wieńcowej"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 6-8 kwiecień 2006

Rok 2007

 1. Małgorzata Czaniecka, Łukasz Budziaszek: "Personalized medicine a przyszłość kardiologii inwazyjnej"; XXI Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 4-5 maj 20007
 2. Krzysztof Nycz, Konrad Polański, Małgorzata Pawlik: "Rola komórek macierzystych w procesie pozawałowej regeneracji mięśnia sercowego- przegląd aktualnych badań klinicznych i prezentacja przypadku"; XXI Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 4-5 maj 20007
 3. Krzysztof Nycz, Anna Gołaś, Magdalena Woch, Kamila Żur: "Obserwacja odległa pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym pierwotnie niekwalifikujących się do leczenia interwencyjnego"; XXI Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 4-5 maj 20007
 4. Paweł Sendur, Tomasz Senderek, Agnieszka Miś, Katarzyna Solarczyk: "Wytyczne do stosowania i powikłania po terapii z użyciem stentów pokrywanych lekiem (DES)"; XXI Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 4-5 maj 20007
 5. Agnieszka Miś, Tomasz Senderek, Paweł Sendur: "Interwencyjne zaopatrywanie zmian na bifurkacjach"; XXI Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 4-5 maj 20007
 6. Paulina Skowronek, Hanna Dziedzic, Tomasz Senderek, Paweł Sendur: "Rola nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 we wtórnej profilaktyce choroby sercowo-naczyniowej"; XXI Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 4-5 maj 20007
 7. Krzysztof Nycz, Anna Gołaś: "Obserwacja odległa pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym pierwotnie niekwalifikujących się do leczenia zachowawczego"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 12-14 kwiecień 2007
 8. Małgorzata Pawlik, Krzysztof Nycz, Konrad Polański: "Przezskórne zamykanie ubytków przegrodowych"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 12-14 kwiecień 2007
 9. Krzysztof Nycz, Konrad Polańaski, Małgorzata Pawlik: "The role of stem cells in regeneration of patients with acute myocardial infarction- systemic review of clinical trials and presentation of a case"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 12-14 kwiecień 2007
 10. Paweł Sendur, Tomasz Senderek, Agnieszka Miś, Katarzyna Solarczyk: "Bezpieczeństwo i wskazania do stosowania stentów pokrywanych lekiem (DES)"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 12-14 kwiecień 2007
 11. Łukasz Budziaszek, Małgorzata Czaniecka: "Personalized medicine, a przyszłość kardiologii inwazyjnej"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 12-14 kwiecień 2007
 12. Agnieszka Miś, Tomasz Senderek, Paweł Sendur: "Stentowanie tętnic na bifurkacjach"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 12-14 kwiecień 2007
 13. Hanna Dziedzic, Paulina Skowronek: "Rola kwasów omega-3 w prewencji wtórnej choroby sercowo-naczyniowej"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 12-14 kwiecień 2007

Rok 2008

 1. Natalia Kubat, Maria Mrożek: "Dotychczasowe doświadczenia w przezskórnej implantacji zastawki aortalnej"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 3-5 kwiecień 2008
 2. Krzysztof Nycz, Anna Gołaś: "Odległe wyniki leczenia zachowawczego zgodnego z wytycznymi postępowania wśród pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 3-5 kwiecień 2008
copyright ZHiA 2003-2009r webmaster: Łukasz Niewiara
powrót do strony głównej