Działalność naukowa Zakładu

W tej części prezentujemy spisy publikacji, których autorami są pracownicy Zakładu Hemnodynamiki i Angiokardiografii.

Prace oryginalne

Prace poglądowe